Från Kungälv kör mot Marstrand och Ytterby. Kör förbi Ytterby.

Sväng vänster vid skylt ”Stället”. Kör vägen rakt fram tills du kommer till Bronsåldersgatan. Sväng vänster in på Bronsåldersgatan. Följ därefter vägen rakt fram genom en liten rondell. Parkera på den stora grusparkeringen. Stallet ligger rakt fram och ridhus & cafeteria ligger till höger.