Vad är en Ungdomssektions-styrelse?

Alla föreningar som ingår i det svenska ridsportförbundet ska innefatta en ungdomssektion, där alla elever som är yngre än 26 år ingår, och dessa ska representeras av en styrelse. KRS US-styrelse består av 9 – 13 medlemmar som alla ingår i ridskolans ungdomssektion. Vårt främsta syfte är att anordna roliga aktiviteter som skapar samhörighet och träningsglädje bland ridskolans elever, hålla i utbildningar och att representera ridskolans ungdomar på möten med ridskolans ordinarie styrelse.

Under 2023 har styrelsen ovan bland annat hållit i skötarkurser, käpphästhoppning under Kungälvs kommuns jubileumsfirande och nationaldagsfirande med uppvisningar till häst.

Du når oss via vår mailadress krs.ungdomssektion@gmail.com. Vi är även aktiva på Instagram, under @krs_ungdomssektion.

US Styrelse 2024

Clara Lennartsson

Ordförande

Maja Behnke

Vice ordförande

Majken Lunneblad

Sekreterare

Julia Zugan

Kassör

Smilla Johansson

Ledamot

Isobel Pettersson

Ledamot

Nellie Vestad

Ledamot

Neah Meyer

Ledamot

Leni Hult

Ledamot

Liiv Björk

Ledamot

Lily Selander

Ledamot