Lektionsryttare på alla nivåer har möjlighet att delta i olika sorters klubbtävlingar på KRS. Genom Sport- och tävlingssatsningen finns även möjlighet att på ridskolans hästar tävla på vanliga tävlingar, läs mer om det under SPT.

Klubbtävlingar

 • Klubbens målsättning är att det skall arrangeras tävlingar som passar så många nivåer av ridande som möjligt.
 • Klubbtävlingarnas syfte är att fungera som träning och utbildning för våra hästar och ryttare samt vara ett roligt och stimulerande inslag i verksamheten.
 • Klubbtävlingarna skall så långt som möjligt efterlikna ”stora” tävlingar så att övergången till att tävla på ”stora” tävlingar inte blir så dramatisk, utan det blir ett naturligt inslag i tävlingsmomentet. TR skall i möjligaste mån följas. Undantag från TR beslutas av tävlingsledningen och presenteras i tävlingens proposition.
 • Viktigast av allt – God sportanda och God ton skall alltid genomsyra tävlingsverksamheten.

Vem får delta?

 • För att få delta i klubbtävlingarna måste man vara medlem i klubben – alltså betalt medlemsavgiften innan tävlingen.
 • Klubbtävlingar har proposition på vår officiella Facebooksida och i stallet. Läs propositionen innan anmälan – det är ett krav.
 • Anmälan är bindande. Anmälan sker via Hippocrates. Många av klubbtävlingarna är endast öppna för de som rider som ordinaire elev på ridskolan.
 • Ryttare i specialgrupper har företräde på vissa klubbtävlingar eftersom syftet med dessa grupper är att bla utbilda häst och ryttare samt att dessa ryttare skall representera klubben på externa tävlingar. Då måste dessa ryttare få möjlighet till träning på hemmaplan.

Regler

 • Obligatoriskt för ALLA tävlande på klubbtävlingarna är att den som är anmäld till tävlingen är skyldig att hjälpa till med iordningsställandet av tävlingsplatsen, såväl före som efter tävlingen.
 • Under tävlingsdagen kommer den tävlande även att tilldelas en funktionärsuppgift (antingen före eller efter) sin ritt beroende på när den tävlande startar.
 • Den tävlande har själv skyldighet att ta reda på vilken uppgift han/ hon har under tävlingsdagen.
 • Är man under 15 år så blir det föräldern som är funktionär.
 • Funktionärslistor finns i sekretariatet och i cafét under tävlingsdagen och i stallet veckan innan tävling. Listorna finns även på vår FB sida.
 • Den som upprepade gånger inte fullföljer dessa åtagande kan bli avstängd från kommande tävlingar. TS kan i samråd med instruktör besluta en sådan avstängning.