Styrelsen 2022

Ordförande Lennart Lundqvist 0703-82 22 86 
Vice Ordförande Linda Antonsson 0730-63 03 45 
Sekreterare Louise Olsson 0708-78 12 81 
Kassör Gustav Hessfelt 0705-77 20 03   
Ledamot Daniela Nilsson 0768-28 87 40 
Suppleant Lotta Johansson Borgvall  
Suppleant Hanna Zugan  
Suppleant Åsa Sörendal  
     
TS Representant (adjungerad)    

Styrelsen nås enklast genom att maila styrelsen@kongahallars.nu