Styrelsen 2023

Ordförande Lennart Lundqvist 0703-82 22 86 
Vice Ordförande Linda Antonsson 0730-63 03 45 
Sekreterare Hanna Zugan 0730-51 61 37
Kassör Lotta Johansson Borgvall 0723-71 60 79
Ledamot Daniela Nilsson 0768-28 87 40 
Suppleant Camilla Lindkvist  
Suppleant Caroline Kjellin  0723-71 60 79
Suppleant Åsa Haglund  
     
TS Representant (adjungerad) Maria Lunneblad  


Styrelsen nås enklast genom att maila styrelsen@kongahallars.nu