Medlemmar som hjälper till

Som elev i den ordinarie lektionsverksamheten omfattas man av föreningens medlemsengagemang som innebär att man hjälper till på anläggningen i enlighet med KRS instruktioner minst 4 timmar per termin. Exempel är kvällsfodring, arbetsdagar, sommarstädning av stallet och funktionär på större tävlingar.

I allra sista hand finns möjlighet att ”köpa sig fri” från engagemanget genom att betala en extra avgift på 500kr/termin som du köper direkt i HC.

* För barn ej fyllda 15 år – är det förälder som utför engagemanget, barnet får också vara med.
* Har du flera barn under 15 år – förälder gör ett engagemang.
* Barn och vuxna över 15 år – ett engagemang per person.
* En förälder som rider och ett eller flera barn under 15 år som också rider – förälder göra två engagemang.
* Är barnet aktiv i US räknas det för barnet, ej för ev syskon eller andra familjemedlemmar.

Läs informationen som gäller innevarande termin. Du får ingen bekräftelse eller kallelse på din anmälan. Se till att din närvaro bockas av.